منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمد عباسی
225
235
PDF PDF
604
569
PDF PDF
944
631
PDF PDF
1454
969
PDF PDF

عنوانکلیات آثار پارسی حکیم عمر خیام شامل رباعیات از روی قدیم‌ترین نسخه موجود در دنیا، نوروزنامه، سلسلة الترتیب، ترجمه خطبه ابن سینا و رساله شناخت سیم و زر

مصححمحمد عباسی

نویسندهحکیم عمر خیام نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه بارانی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان وصال شیرازی؛ شامل ترجیع‌بند و غزلیات و قصاید و قطعات

مصححمحمد عباسی

نویسندهمیرزا شفیع شیرازی معروف به وصال

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فخررازی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره لباب الالباب: از روی چاپ پروفسور ادوارد براون با مقدمه و تعلیقات علامه محمد قزوینی و سعید نفیسی و ترجمه محمد عباسی

به کوششسعید نفیسی, محمد قزوینی

مترجممحمد عباسی

نویسندهمحمد عوفی

مصححادوارد براون

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فخررازی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی