13
نویسنده
1
موضوع
22
منبع
به مجموعه ی اشعاری(از یک شاعر) که در قالب های مختلف و تحت مضامین گوناگون سروده شده باشد و درنهایت در یک مجموعه-همه ی اشعار در کنار هم-به چاپ و طبع رسیده باشد را کلیات می گوییم.
1870
1162
PDF PDF
2617
1367
PDF PDF
2075
1207
PDF PDF
2521
1267
PDF PDF
2291
1090
PDF PDF
1794
1894
PDF PDF

عنوانرامایانا کهن ترین حماسه عاشقانه هند

به کوششسیدعبدالحمید ضیایی, سیدمحمدیونس جعفری

نویسندهملامسیح پانی پتی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران دهلی نو

تاریخ چاپ2009 میلادی

زبانفارسی

عنوانکلیات آثار پارسی حکیم عمر خیام شامل رباعیات از روی قدیم‌ترین نسخه موجود در دنیا، نوروزنامه، سلسلة الترتیب، ترجمه خطبه ابن سینا و رساله شناخت سیم و زر

مصححمحمد عباسی

نویسندهحکیم عمر خیام نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه بارانی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجُنگ بیاض؛ ضمیمه ویژه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه متون آینه میراث

به کوششتوفیق سبحانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل افصح الدین محمد یزدی متخلص به میرزا جیحون

به کوششاحمد سیاح

موضوعنظم/شعر کلاسیک/کلیات شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی برادران علمی - کتابفروشی اسلام

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر