منبع   ۲۷ موضوع   ۱۶ دنبال کننده   ۱
سعید نفیسی
248
243
PDF PDF
354
300
PDF PDF
335
272
PDF PDF
358
295
PDF PDF
269
229
PDF PDF
401
286
PDF PDF
403
297
PDF PDF
420
310
PDF PDF
415
281
PDF PDF
427
220
PDF PDF
660
549
PDF PDF
380
251
PDF PDF
549
461
PDF PDF
543
585
PDF PDF
437
396
PDF PDF
481
277
PDF PDF
615
458
PDF PDF
742
709
PDF PDF

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد اول)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان قطعات و رباعیات ابن یمین

مصححسعید نفیسی

نویسندهامیرفخرالدین محمود طغرایی معروف به ابن یمین

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مروج

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و اشعار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی (مجلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ترقی

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور الوزراء

مصححسعید نفیسی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین معروف به خواند میر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانتاریخ گیتی گشا به همراه دو ذیل آن

مصححسعید نفیسی

نویسندهمیرزا محمد صادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , تاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ2800

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر