منبع   ۲۷ موضوع   ۱۶ دنبال کننده   ۱
سعید نفیسی
318
307
PDF PDF
403
346
PDF PDF
364
305
PDF PDF
378
308
PDF PDF
279
240
PDF PDF
422
311
PDF PDF
421
318
PDF PDF
445
332
PDF PDF
438
304
PDF PDF
450
235
PDF PDF
688
586
PDF PDF
392
264
PDF PDF
569
491
PDF PDF
551
595
PDF PDF
450
404
PDF PDF
492
289
PDF PDF
627
469
PDF PDF
353
104
PDF PDF
751
727
PDF PDF

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد اول)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان قطعات و رباعیات ابن یمین

مصححسعید نفیسی

نویسندهامیرفخرالدین محمود طغرایی معروف به ابن یمین

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مروج

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و اشعار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی (مجلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ترقی

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور الوزراء

مصححسعید نفیسی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین معروف به خواند میر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانتاریخ گیتی گشا به همراه دو ذیل آن

مصححسعید نفیسی

نویسندهمیرزا محمد صادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , تاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ2800

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر