منبع   ۲۷ موضوع   ۱۶ دنبال کننده   ۱
سعید نفیسی
509
436
PDF PDF
578
453
PDF PDF
489
457
PDF PDF
465
379
PDF PDF
380
342
PDF PDF
503
408
PDF PDF
569
456
PDF PDF
601
416
PDF PDF
576
384
PDF PDF
563
300
PDF PDF
860
756
PDF PDF
481
325
PDF PDF
653
599
PDF PDF
608
625
PDF PDF
506
443
PDF PDF
562
341
PDF PDF
716
525
PDF PDF
390
115
PDF PDF
805
792
PDF PDF

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد اول)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان قطعات و رباعیات ابن یمین

مصححسعید نفیسی

نویسندهامیرفخرالدین محمود طغرایی معروف به ابن یمین

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مروج

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و اشعار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی (مجلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ترقی

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور الوزراء

مصححسعید نفیسی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین معروف به خواند میر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانتاریخ گیتی گشا به همراه دو ذیل آن

مصححسعید نفیسی

نویسندهمیرزا محمد صادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , تاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ2800

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر