منبع   ۲۷ موضوع   ۱۶ دنبال کننده   ۱
سعید نفیسی
185
179
PDF PDF
318
277
PDF PDF
311
240
PDF PDF
347
290
PDF PDF
259
218
PDF PDF
385
256
PDF PDF
387
284
PDF PDF
402
290
PDF PDF
399
262
PDF PDF
419
215
PDF PDF
639
530
PDF PDF
371
242
PDF PDF
541
451
PDF PDF
530
580
PDF PDF
430
391
PDF PDF
479
276
PDF PDF
600
441
PDF PDF
736
693
PDF PDF

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر پیرامون تاریخ بیهقی؛ شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان (جلد اول)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان قطعات و رباعیات ابن یمین

مصححسعید نفیسی

نویسندهامیرفخرالدین محمود طغرایی معروف به ابن یمین

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مروج

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و اشعار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی (مجلد دوم)

نویسندهسعید نفیسی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ترقی

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور الوزراء

مصححسعید نفیسی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین معروف به خواند میر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانتاریخ گیتی گشا به همراه دو ذیل آن

مصححسعید نفیسی

نویسندهمیرزا محمد صادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی , تاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ2800

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر