منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
رحیم عفیفی
224
275
PDF PDF
1086
721
PDF PDF
1488
287
PDF PDF
1386
1106
PDF PDF

عنوانمثلها و حکمتها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری

نویسندهرحیم عفیفی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ6000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمثل‌ها و حکمت‌ها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری

نویسندهرحیم عفیفی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ6000

زبانفارسی