منبع   ۱۳۸ موضوع   ۳۲ دنبال کننده   ۰
گروهی از نویسندگان
128
124
PDF PDF
151
117
PDF PDF
165
143
PDF PDF
272
265
PDF PDF
278
272
PDF PDF
248
278
PDF PDF
313
312
PDF PDF
360
391
PDF PDF
236
184
PDF PDF
224
224
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (بیرجند: 1381)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدحسین قرشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپبیرجند

ناشرنشر گلرو

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 8؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 7؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 6؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 5؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 4؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان 3؛ قصه، شعر، مقاله، تحقیق، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر نوباوه و یارمحمد

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کودکان و نوجوانان؛ داستان کوتاه، نقد و بررسی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی‌اشرف درویشیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپکرمانشاه

ناشرنشر یارمحمد

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه، مجموعه مقالات پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دفتر دوم، تابستان 1380

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه، مجموعه مقالات پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دفتر یکم، پاییز 1379

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصدای شالیزار: مجموعه شعر و مقاله درباره برنج و برنج‌کاری

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششرحیم چراغی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی (چکیده مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعسکر علی رجب زاده, منور محمد نظرزاده, عبدالحی کاملی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , مشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزن و ادبیات: سلسله پژوهش‌های نظری درباره مسائل زنان

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجممنیژه نجم عراقی, مرسده صالحپور, نسترن موسوی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارغنون 14: درباره شعر (مجموعه مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجم. گروهی از مترجمان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرباره حافظ (برگزیده مقاله‌های نشر دانش 2)

به کوششنصرالله پورجوادی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخورشید سخن: جشن‌نامه آغاز بیستمین سال میلاد انجمن فرهنگی ادبی سخن کاشان

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی اصغر صائم کاشانی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکاشان

ناشرنشر مرسل

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر