منبع   ۲۰۳ موضوع   ۳۷ دنبال کننده   ۱
گروهی از نویسندگان
125
153
PDF PDF
203
267
PDF PDF
197
269
PDF PDF
192
239
PDF PDF
280
249
PDF PDF
213
200
PDF PDF
400
427
PDF PDF
161
153
PDF PDF
180
144
PDF PDF
279
265
PDF PDF
246
233
PDF PDF
299
264
PDF PDF
500
461
PDF PDF
173
134
PDF PDF
309
281
PDF PDF
223
196
PDF PDF

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد دوم: تاریخ فلسفه غرب)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمجواد یوسفیان

به کوششسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه شرق و غرب (جلد اول: تاریخ فلسفه شرق)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمخسرو جهانداری

اشرافسروپالی رادا کریشنان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

عنوانسالنامه فرهنگ شهرستان قزوین: گزارشی از کارهای انجام‌شده فرهنگ در شش‌ماهه اول سال تحصیلی 1339 ـ 1340

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقزوین

ناشربی نا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ قزلباشان صفوی در چند متن تاریخی ـ مذهبی عربی دوره اسلامی

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححرسول جعفریان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرنشر مورخ

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفصل زنان: مجموعه آراء و دیدگاه‌های فمنیستی (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششنوشین احمدی خراسانی, پروین اردلان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر توسعه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر