93
نویسنده
1
موضوع
100
منبع

عنوانتاریخ اجتماعی دوره مغول مشتمل بر بخش سوم از تاریخ غازان خان و مقدمه جامع التواریخ و زندگانی رشیدالدین فضل الله به قلم خودش

نویسندهامیرحسین جهانبگلو

موضوعکلیات/تاریخ ایران

ناشرکتابفروشی تائید اصفهان

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصورت جلسات شورای اقتصاد در پیشگاه شاهنشاه آریامهر یا مجموعه ای از اسناد تاریخ معاصر ایران - جلد سوم

نویسندهغلامرضا نیک پی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

حماسه یپرم، بانضمام شرح احوال گروه گوگونیان وحزب داشناکسوتیون
هوسپ‌ موسسيان‌ آندره‌ آموريان‌
PDF

عنوانحماسه یپرم، بانضمام شرح احوال گروه گوگونیان وحزب داشناکسوتیون

نویسندههوسپ‌ موسسيان‌, آندره‌ آموريان‌

مترجمهراير خالاتيان‌

موضوعکلیات/تاریخ ایران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات جاویدان

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازتاب رخدادهای دو قرن اخیر ایران در روزنامه‌ی تایمز لندن - جلد دوم (1785 - 1960 م) (1163 - 1338 ش)

مترجمعلی معادیخواه

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرشمعک

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازتاب رخدادهای دو قرن اخیر ایران در روزنامه‌ی تایمز لندن - جلد اول (1785 - 1960 م) (1163 - 1338 ش)

مترجمعلی معادیخواه

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرشمعک

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر