178
نویسنده
1
موضوع
191
منبع

عنوانآثار تاریخی شمیران - جلد اول: لواسان و رودبار قصران (جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه‌های باستانی و ...)

نویسندهناصر پازوکی طرودی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعلیرضا اسماعیلی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر