منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
سید محمد دامادی
356
275
PDF PDF
976
619
PDF PDF
472
592
PDF PDF

عنوانکتاب الادب و المروءه با تحقیق در فراز و فرود فتوت و جوانمردی

مترجمسید محمد دامادی

نویسندهصالح بن جناح اللخمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانابوسعیدنامه؛ زندگی نامه ابوسعید ابوالخیر(در بیان شرح احوال و عقاید و افکار و روش زندگانی ابوسعید ابوالخیر)

نویسندهسید محمد دامادی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

شابک964-03-3586-X

زبانفارسی