149
نویسنده
1
موضوع
164
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنواناسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید به انضمام رساله حورائیه تألیف خواجه احرار

مصححاحمد بهمنیار

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه رساله از شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی (الالواح العمادیه، کلمه التصوف، اللمحات)

نویسندهشهاب الدین سهروردی

مصححنجفقلى حبیبى

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح آداب المریدین

نویسندهمخدوم جهان شیخ شرف الدین احمد یحیی منیری

به کوششسید شاه شمیم الدین احمد منعمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقامات ژنده پیل (احمد جام) به ضمیمه رساله «ذیل در اثبات بزرگی شیخ احمد»، فصل الحاقی در کرامات شیخ احمد، جزئی از رساله سمرقندیه

مصحححشمت مؤید

نویسندهخواجه سدیدالدین محمد غزنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوسیلة القبول الی الله و الرسول (= مکتوبات شریف از حضرت حجه الله محمد نقشبند ثانی متوفی 1115 هجری)

مصححغلام مصطفی خان

نویسندهمولانا عمادالدین محمد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپپاکستان/حیدرآباد سند

ناشرسعید آرت پریس

تاریخ چاپ1963 میلادی

زبانفارسی/عربی

عنوانفیه ما فیه (میراث درخشان لسان العارفین مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی خراسانی)

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

مصحححسین حیدرخانی مشتاق علی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سنایی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر