162
نویسنده
1
موضوع
179
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانمجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم (مشتمل بر کتاب حکمه الاشراق، رساله فی اعتقاد الحکماء، قصه الغربه الغربیه)

مصححهانری کربن

نویسندهشهاب الدین سهروردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل

نویسندهمیرزا علی اکبر مدرس یزدی حکمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتسنیم المقربین: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

مصححمحمد طباطبایی بهبهانی

نویسندهشمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید به انضمام رساله حورائیه تألیف خواجه احرار

مصححاحمد بهمنیار

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه رساله از شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی (الالواح العمادیه، کلمه التصوف، اللمحات)

نویسندهشهاب الدین سهروردی

مصححنجفقلى حبیبى

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر