169
نویسنده
1
موضوع
186
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانمقامات شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی

نویسندهمولانا نورالدین عبدالرحمن جامی هروی

مصححفکری سلجوقی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن جامی

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم (مشتمل بر کتاب حکمه الاشراق، رساله فی اعتقاد الحکماء، قصه الغربه الغربیه)

مصححهانری کربن

نویسندهشهاب الدین سهروردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل

نویسندهمیرزا علی اکبر مدرس یزدی حکمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتسنیم المقربین: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

مصححمحمد طباطبایی بهبهانی

نویسندهشمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر