186
نویسنده
1
موضوع
203
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.
1684
1209
PDF PDF
1589
1072
PDF PDF
2164
1376
PDF PDF

عنوانطبقات الأطباء و الحكماء

مترجمسید محمدکاظم امام

نویسندهابوداوود سليمان بن حسان اندلسى (ابن جلجل)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالاقطاب القطبیه: «البلغه فی الحکمه»

مترجمحسین منوچهری

نویسندهقطب‌الدین عبدالقادر بن حمزة بن یاقوت الاهری

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرساله حضرت رحمت الله نایب رسول الله اعنی عقیدة الطالبین

نویسندهمحمد نظام الدین القادری

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپهند/حیدرآباد دکن

ناشرمطبع یوسفی

تاریخ چاپ1325 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالرساله الكماليه ‎فی الحقائق الالهیه

نویسندهفخرالدین محمدبن عمر رازی

به کوششسیدمحمدباقر سبزواری

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلم لدنی از دیدگاه غزالی: ترجمه «الرسائل اللدنیة»

نویسندهامام محمد غزالی

مترجمزین الدین کیائی نژاد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه مطبوعاتی عطائی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقامات شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی

نویسندهمولانا نورالدین عبدالرحمن جامی هروی

مصححفکری سلجوقی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن جامی

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر