175
نویسنده
1
موضوع
192
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانالرساله الكماليه ‎فی الحقائق الالهیه

نویسندهفخرالدین محمدبن عمر رازی

به کوششسیدمحمدباقر سبزواری

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلم لدنی از دیدگاه غزالی: ترجمه «الرسائل اللدنیة»

نویسندهامام محمد غزالی

مترجمزین الدین کیائی نژاد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه مطبوعاتی عطائی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقامات شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی

نویسندهمولانا نورالدین عبدالرحمن جامی هروی

مصححفکری سلجوقی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن جامی

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم (مشتمل بر کتاب حکمه الاشراق، رساله فی اعتقاد الحکماء، قصه الغربه الغربیه)

مصححهانری کربن

نویسندهشهاب الدین سهروردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر