143
نویسنده
1
موضوع
158
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانمقامات ژنده پیل (احمد جام) به ضمیمه رساله «ذیل در اثبات بزرگی شیخ احمد»، فصل الحاقی در کرامات شیخ احمد، جزئی از رساله سمرقندیه

مصحححشمت مؤید

نویسندهخواجه سدیدالدین محمد غزنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوسیلة القبول الی الله و الرسول (= مکتوبات شریف از حضرت حجه الله محمد نقشبند ثانی متوفی 1115 هجری)

مصححغلام مصطفی خان

نویسندهمولانا عمادالدین محمد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپپاکستان/حیدرآباد سند

ناشرسعید آرت پریس

تاریخ چاپ1963 میلادی

زبانفارسی/عربی

عنوانفیه ما فیه (میراث درخشان لسان العارفین مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی خراسانی)

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

مصحححسین حیدرخانی مشتاق علی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سنایی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپندنامه و بی‌سرنامه (بلبل‌نامه، سی فصل، پندنامه، نزهت الاحباب، بیان الارشاد)

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نورعلیشاه اصفهانی به انضمام رساله جامع الاسرار و کنز الاسرار

مصححاحمد خوشنویس عماد

نویسندهنورعلیشاه اصفهانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالهدیة السعدیة فی معادن الوجدیة یا رساله‌ای به فارسی در: سماع و فتوت

مصححاحمد مجاهد

نویسندهاحمد بن محمد الطوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه منوچهری

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر