منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
محمود شفیعی
102
145
PDF PDF
873
701
PDF PDF
419
306
PDF PDF

عنوانشیوه خط و دستور زبان یا شیوه خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی

نویسندهمحمود شفیعی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمود شفیعی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی , مشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

شابک964 - 03 - 4006 - 5

زبانفارسی