منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
علی اصغر شعردوست
389
294
PDF PDF
602
242
PDF PDF

عنواندیدار آشنا: مجموعه مقالات مجمع جهانی شهریار (بزرگداشت نودمین سال تولد استاد سیدمحمد حسین شهریار)

به کوششعلی اصغر شعردوست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده مقالات مجمع بزرگداشت حکیم محمد فضولی

به کوششعلی اصغر شعردوست

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه کنگره بزرگداشت حکیم محمد فضولی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی