26
نویسنده
1
موضوع
27
منبع

عنوانتاریخ سیرجان همراه با جغرافیای تاریخی و سیرجان شناسی

نویسندهعلی اکبر وثوقی رهبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیباچه دیار نون ( نگرشی بر بنیادهای تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی همراه با شرحی بر احوال رجال شهرستان نجف آباد)

نویسندهعلی یزدانی نجف آبادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران، 1311-1231 خورشیدی

نویسندهسیروس سعدوندیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر