235
نویسنده
1
موضوع
230
منبع

عنوانبزلرنامه (آداب و رسوم، اشعار محلی و ضرب المثلهای مردم هفشجان)

نویسندهسیدمحمد هاشمی هفشجانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرانتشارات پیک

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

یادداشتهایی از رویدادهای تاریخ معاصر بناب و قره چپق به انضمام اشعاری به پیروی از اشعار امام خمینی (ره)
عبدالقادر یزدانخواه رسول صدیقی
PDF

عنوانیادداشتهایی از رویدادهای تاریخ معاصر بناب و قره چپق به انضمام اشعاری به پیروی از اشعار امام خمینی (ره)

نویسندهعبدالقادر یزدانخواه, رسول صدیقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپآذربایجان شرقی

ناشرنشر اعظم بناب

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کردستان: شامل شرح جغرافیای طبیعی و سیاسی و اقتصادی کردستان و بیان نژاد و تاریخچه سیاسی و زبان و مذهب و تقسیمات ایلاد کرد

نویسندهعلی اصغر شمیم همدانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتبریز

ناشرکتابخانه سعادت حسینی

تاریخ چاپ1312 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر