34
نویسنده
1
موضوع
35
منبع

عنوانآفاق جزیره قشم: مردمان، روستاها، بندرها، روستابندرها، بندها، کشت‌وکار، دریانوردی، صید و صیادی

نویسندهمحمود زندمقدم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادگارهای یزد: معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی شهر یزد (ضمیمه جلد دوم)

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادگارهای یزد: معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی شهر یزد (جلد دوم)

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفوی

مصححاحمد اقتداری

نویسندههانیس گاوبه

مترجمسعید فرهودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای تاریخی ولایت زاوه، پژوهشی در جغرافیای تاریخی تربت حیدریه، خواف، زوزن، رخ و محولات

نویسندهمحمدرضا خسروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ سیرجان همراه با جغرافیای تاریخی و سیرجان شناسی

نویسندهعلی اکبر وثوقی رهبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیباچه دیار نون ( نگرشی بر بنیادهای تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی همراه با شرحی بر احوال رجال شهرستان نجف آباد)

نویسندهعلی یزدانی نجف آبادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران، 1311-1231 خورشیدی

نویسندهسیروس سعدوندیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر