100
نویسنده
1
موضوع
99
منبع

عنوانجایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام

مترجملیلا ربن شه

نویسندهواسیلی ولادیمیر وویچ بارتولد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای شهرستان بیرجند (با اشاراتی به تاریخ و فرهنگ این شهرستان)

نویسندهمحمدعلی احمدیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر