230
نویسنده
1
موضوع
224
منبع
یادداشتهایی از رویدادهای تاریخ معاصر بناب و قره چپق به انضمام اشعاری به پیروی از اشعار امام خمینی (ره)
عبدالقادر یزدانخواه رسول صدیقی
PDF

عنوانیادداشتهایی از رویدادهای تاریخ معاصر بناب و قره چپق به انضمام اشعاری به پیروی از اشعار امام خمینی (ره)

نویسندهعبدالقادر یزدانخواه, رسول صدیقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپآذربایجان شرقی

ناشرنشر اعظم بناب

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب کردستان: شامل شرح جغرافیای طبیعی و سیاسی و اقتصادی کردستان و بیان نژاد و تاریخچه سیاسی و زبان و مذهب و تقسیمات ایلاد کرد

نویسندهعلی اصغر شمیم همدانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتبریز

ناشرکتابخانه سعادت حسینی

تاریخ چاپ1312 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در شناخت ایل ها و طایفه های عشایری خراسان و نقش سیاسی روسای ایل های بزرگ در امور کشور، و روابط آنها با حکومتها و استعمارگران

نویسندهسیدعلی میرنیا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر