منبع   ۳ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیدبابک فرزانه
درآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی
سیدبابک فرزانه عنایت‌الله فاتحی‌نژاد
PDF

عنواندرآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی

نویسندهسیدبابک فرزانه, عنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی ـ انتشاراتی آیه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهي به تاريخچه دانش صرف و نقد و بررسي كتاب شافيه اثر ابن حاجب

نویسندهسیدبابک فرزانه

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی