منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
افضل وثوقی
316
192
PDF PDF
534
405
PDF PDF
هم‌كنشي ادبيات و نقاشي در قرن نوزده فرانسه با نگاهي به رمان مانت سالمون برادران گنكور
مهدی زیبایی افضل وثوقی
PDF

عنوانهم‌كنشي ادبيات و نقاشي در قرن نوزده فرانسه با نگاهي به رمان مانت سالمون برادران گنكور

نویسندهمهدی زیبایی, افضل وثوقی

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی