منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
افضل وثوقی
256
166
PDF PDF
377
328
PDF PDF
687
393
PDF PDF
1401
830
PDF PDF
هم‌كنشي ادبيات و نقاشي در قرن نوزده فرانسه با نگاهي به رمان مانت سالمون برادران گنكور
مهدی زیبایی افضل وثوقی
PDF

عنوانهم‌كنشي ادبيات و نقاشي در قرن نوزده فرانسه با نگاهي به رمان مانت سالمون برادران گنكور

نویسندهمهدی زیبایی, افضل وثوقی

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی