منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمدیونس جعفری
444
122
PDF PDF
324
107
PDF PDF
533
364
PDF PDF
348
111
PDF PDF

عنوانشاهجهان‌نامه

مصححمحمدیونس جعفری

نویسندهمحمد بن محمد محمود معروف به جلالای طباطبایی زواره‌ای اردستانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی