منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۱
محمد قراگوزلو
520
359
PDF PDF
990
738
PDF PDF
1228
669
PDF PDF
696
244
PDF PDF
459
112
PDF PDF
685
145
PDF PDF

عنوانشیوه شهرآشوبی (ده رساله‌ی عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت منش و کنش شعر، اندیشه و زندگی حافظ)

نویسندهمحمد قراگوزلو

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرایران جام

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچنین گفت حافظ شیراز: سه رساله درباره حافظ، قدرت و گفتگوی فرهنگ‌ها

نویسندهمحمد قراگوزلو

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپقزوین

ناشرانتشارات حدیث امروز

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشلاق بر چهره چراغ؛ عبور از گفت و گوی منوچهر آتشی با روزنامه شرق

نویسندهمحمد قراگوزلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی