301
نویسنده
1
موضوع
250
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی حافظ در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره حافظ

عنواندیوان حافظ بر اساس نسخه علامه قزوینی به انضمام مقابله با دیگر نسخ معتبر دیوان حافظ و مقدمه و حواشی و شرح ابیات و واژه‌نامه

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

به کوششصفر صادق نژاد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقام حافظ؛ متن کامل سخنرانی استاد جلال‌الدین همایی در برنامه مرزهای دانش

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحافظانه‌های عربی؛ عبارت‌ها، مصرع‌ها و ابیات عربی در اشعار حافظ بر اساس نسخه قزوینی ـ غنی

نویسندهمهدی اکبری حامد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر