منبع   ۷ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
فاضل اسدی امجد
بررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند
فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنوانبررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

اسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو
فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنواناسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

استعمار مسيحايي آمريكا در داستان‌هاي سفر به سيارات اثر استنلي واين بوم
فاضل اسدی امجد هوشمند هدایتی
PDF

عنواناستعمار مسيحايي آمريكا در داستان‌هاي سفر به سيارات اثر استنلي واين بوم

نویسندهفاضل اسدی امجد, هوشمند هدایتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

جنسيت، قدرت و کاربرد زبان از ديدگاه تاريخ‌گرايي نوين در گلنگري گلن راس اثر ديويد ممت
یاسر ذوالفقاری فاضل اسدی امجد
PDF

عنوانجنسيت، قدرت و کاربرد زبان از ديدگاه تاريخ‌گرايي نوين در گلنگري گلن راس اثر ديويد ممت

نویسندهیاسر ذوالفقاری, فاضل اسدی امجد

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی