منبع   ۱۲ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
صادق رضازاده شفق
314
260
PDF PDF
1056
528
PDF PDF
1216
583
PDF PDF
1570
743
PDF PDF
1343
641
PDF PDF
1408
752
PDF PDF
12503
1120
PDF PDF
1439
793
PDF PDF
1633
2814
PDF PDF
1998
2345
PDF PDF

عنوانایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی‌زبان کشمیر

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی, صادق رضازاده شفق

نویسندهخواجه عبدالحمید عرفانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایران از نظر خاورشناسان

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمصادق رضازاده شفق

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران

به کوششعیسی صدیق

نویسندهصادق رضازاده شفق

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1200

نوبت چاپدوم

زبانفارسی