منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۲
صادق رضازاده شفق
216
203
PDF PDF
2512
297
PDF PDF
490
392
PDF PDF
512
406
PDF PDF
807
890
PDF PDF

عنوانایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی‌زبان کشمیر

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی, صادق رضازاده شفق

نویسندهخواجه عبدالحمید عرفانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایران از نظر خاورشناسان

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمصادق رضازاده شفق

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران

به کوششعیسی صدیق

نویسندهصادق رضازاده شفق

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1200

نوبت چاپدوم

زبانفارسی