منبع   ۱۲ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حسین لسانی

عنوانبررسی واژه‌های شبه‌گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی

نویسندهحسین لسانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی