منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
ولادیمیر مینورسکی
862
1201
PDF PDF
240
120
PDF PDF
665
337
PDF PDF

عنوانبیست مقاله مینورسکی - شامل مقالات تحقیقی مربوط به مطالعات ایرانی

نویسندهولادیمیر مینورسکی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1964 میلادی

زبانانگلیسی - فرانسوی

عنوانزندگانی سیاسی میرعلیشیر نوایی

نویسندهواسیلی بارتولد

مترجمولادیمیر مینورسکی, پوهاند میرحسین شاه

به کوششآیخان بیانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشروزارت اطلاعات و کلتور

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی