منبع   ۱۰ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
شوقی ضیف
161
165
PDF PDF
769
693
PDF PDF
531
245
PDF PDF
377
226
PDF PDF
250
190
PDF PDF
718
298
PDF PDF
276
118
PDF PDF
369
405
PDF PDF
387
139
PDF PDF

عنوانپژوهش ادبی؛ سرشت، شیوه‌ها، متن‌ها، منابع

نویسندهشوقی ضیف

مترجمعبدالله شریفی خجسته

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی