منبع   ۱۰ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
شوقی ضیف
481
372
PDF PDF
919
800
PDF PDF
605
275
PDF PDF
410
249
PDF PDF
280
212
PDF PDF
804
323
PDF PDF
328
152
PDF PDF
406
430
PDF PDF
431
167
PDF PDF

عنوانپژوهش ادبی؛ سرشت، شیوه‌ها، متن‌ها، منابع

نویسندهشوقی ضیف

مترجمعبدالله شریفی خجسته

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی