منبع   ۱۲ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۱
شوقی ضیف
265
235
PDF PDF
397
356
PDF PDF
1077
599
PDF PDF
1575
983
PDF PDF
813
348
PDF PDF
561
312
PDF PDF
443
279
PDF PDF
1023
395
PDF PDF
555
210
PDF PDF
547
482
PDF PDF
597
221
PDF PDF

عنوانپژوهش ادبی؛ سرشت، شیوه‌ها، متن‌ها، منابع

نویسندهشوقی ضیف

مترجمعبدالله شریفی خجسته

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی