16376
نویسنده
105
موضوع
13617
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانالتحلیل النحوی عند الامام الشاطبی فی «المقاصد الشافیة فی شرح خلاصة الکافیه»: دراسة فی المبادی، والاصول والمنهج

نویسندهمحمد عدنان جبارین

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپاردن

ناشرعالم الکتب الحدیث

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانعربی

عنوانشرح هاشمیات الکمیت ابن زید الاسدی

مصححنوری حمودی القیسی, داود سلوم

نویسندهابی ریاش احمد بن ابراهیم القیسی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردار النهضه العربیه

تاریخ چاپ1406 هجری قمری

زبانعربی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد دوم)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانلوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن (جلد اول)

مصححسفر حسنوف

نویسندهابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپاستانبول

ناشرمرکز البحوث الاسلامیة

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانحاشیة دده جونکی علی شرح سعدالدین تفتازانی علی التصریف العزی

نویسندهکمال الدین ابراهیم الأماسي الرومي مشهور به دده جونکی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپاستانبول

ناشردارالطباعة المحمودیة

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر