منبع   ۷ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
حسین پیرنجم‌الدین
تصريح در ترجمه ادبي، حذف ساختاري اختياري در زبان انگليسي در ترجمه گونه‌هاي ادبي فارسي
حسین پیرنجم‌الدین مهدی واحدی کیا
PDF

عنوانتصريح در ترجمه ادبي، حذف ساختاري اختياري در زبان انگليسي در ترجمه گونه‌هاي ادبي فارسي

نویسندهحسین پیرنجم‌الدین, مهدی واحدی کیا

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بازنويسي پسااستعماري تاريخ: رمان بيمار انگليسي اثر مايكل آنداچي
حسین پیرنجم‌الدین بهناز نیرومند
PDF

عنوانبازنويسي پسااستعماري تاريخ: رمان بيمار انگليسي اثر مايكل آنداچي

نویسندهحسین پیرنجم‌الدین, بهناز نیرومند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی