منبع   ۹ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیدمحمد مرندی
بررسي ديالکتيک خدايگان و بنده هگل در مرگ يزدگرد اثر بهرام بيضايي و سارداناپولس اثر لرد بايرن
سیدمحمد مرندی فاطمه اکبری
PDF

عنوانبررسي ديالکتيک خدايگان و بنده هگل در مرگ يزدگرد اثر بهرام بيضايي و سارداناپولس اثر لرد بايرن

نویسندهسیدمحمد مرندی, فاطمه اکبری

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی