منبع   ۱۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
288
356
PDF PDF
496
157
PDF PDF
219
139
PDF PDF
307
263
PDF PDF

عنوانبرنامه‌های دانشگاه آذرابادگان برای بازسازی و احیاء رصدخانه مراغه و ایجاد مرکز ستاره‌شناسی

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه آذرابادگان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکارنامه موقوفات دکتر محمود افشار یزدی؛ یادبود آغاز دهمین سال درگذشت واقف (درگذشته 28 آذر 1362)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسومین مجمع سالانه کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در ایران؛ نمایشگاه آخرین کشفیات باستان‌شناسی 1352 ـ 1353

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی