منبع   ۱۱۹ موضوع   ۳۹ دنبال کننده   ۱
مولف ناشناس
194
207
PDF PDF
307
281
PDF PDF
310
190
PDF PDF
462
395
PDF PDF
386
317
PDF PDF
320
139
PDF PDF
449
353
PDF PDF
369
289
PDF PDF
345
415
PDF PDF
267
170
PDF PDF
274
169
PDF PDF
509
305
PDF PDF
441
449
PDF PDF

عنوانکتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرجماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی

تاریخ چاپ1932 میلادی

زبانفارسی

عنوانتعلیقات بر حدود العالم من المشرق الی المغرب

مصححغلامرضا ورهرام, مریم میراحمدی

نویسندهمولف ناشناس

مترجمپوهاند میرحسین شاه

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی سعید و میرسیف الدین بیگ (متن کردی و ترجمه فارسی)

نویسندهمولف ناشناس

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر الفوائد (دایرة المعارف) شامل کلام و تصوف و فقه و سیاست

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمدتقی دانش پژوه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست کتب عربی، فارسی و اردو مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار علی من ابتدای 1331 هجری لغایت 1334 هجری، جلد سوم

نویسندهمولف ناشناس

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/حیدرآباد دکن

ناشردار الطبع جامعه عثمانیه سرکار عالی

تاریخ چاپ1347 هجری قمری

زباناردو/فارسی

عنوانگفتگو با استادان فارسی (ضمیمه دانش، شماره 24 و 25)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقشنگ‌ترین داستان‌های دنیا (جلد اول): داستان‌هایی از آسیای مرکزی

نویسندهمولف ناشناس

مترجمپروین جلوه نژاد

موضوعفرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپتهران

ناشرچاپار فرزانگان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغزل غزل‌های سلیمان همراه با نقدی بر غزل غزل‌های سلیمان

نویسندهمولف ناشناس

مترجمحسن صفدری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپاصفهان

ناشرنقش خورشید

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد دوم)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد اول)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر