منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
مسعود فرزاد
1743
663
PDF PDF
1047
657
PDF PDF
565
250
PDF PDF

عنوانحافظ صحت کلمات، اصالت غزلها (الف تا پایان ز)

مصححمسعود فرزاد

موضوعنظم/شرح شعر , مشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/آثار حافظ

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانکوهولین؛ نمایشنامه ای براساس روایت ایرلندی رستم و سهراب

مترجممسعود فرزاد

نویسندهویلیام باتلر ییتس

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات محمدی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی