19
نویسنده
1
موضوع
26
منبع
این بخش اختصاص دارد به اشعاری(مجموعه اشعار، گزیده، دفتر شعر و...) که در دیگر زبان ها سروده شده است و در قالب کتاب یا دفتر شعر و... به زبان فارسی برگردانده و ترجمه شده باشند.

عنوانمنظومه کردی شیخ فَرخ و خاتون اَستی (متن کردی و ترجمه فارسی)

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی

نمایش موارد بیشتر