31
نویسنده
1
موضوع
40
منبع
این بخش اختصاص دارد به اشعاری(مجموعه اشعار، گزیده، دفتر شعر و...) که در دیگر زبان ها سروده شده است و در قالب کتاب یا دفتر شعر و... به زبان فارسی برگردانده و ترجمه شده باشند.
3483
1194
PDF PDF
2547
1040
PDF PDF

عنوانرباعیات خیام (مع مقدمه، تصحیح، ترجمه و معانی الفاظ)

نویسندهحکیم عمر خیام نیشابوری

مترجمفیضان حیدر

مصححفیضان حیدر

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپهند/دهلی نو

تاریخ چاپ2016 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده رباعیات خیام در فانوس خیال (با ترجمه رباعیات و گفتار فیتز جرالد درباره زندگی، افکار و فلسفه خیام همراه با واژه نامه انگلیسی به فارسی)

نویسندهمحمود اعتماد

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه فارسی مراثی شیخ اجل اوحد عالم ربانی و حکیم صمدانی شیخ احمد بن زین‌الدین احسائی

مترجمسیدمحمد سجادی, سیدمحمد روحانی, امیر عسکری

نویسندهشیخ احمد احسائی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهیمالیا؛ برگزیده شعر پانزده تن از شاعران اردوزبان

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمعلیرضا نقوی, جلیل دوستخواه

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شیخ فَرخ و خاتون اَستی (متن کردی و ترجمه فارسی)

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی

نمایش موارد بیشتر