24
نویسنده
1
موضوع
32
منبع
این بخش اختصاص دارد به اشعاری(مجموعه اشعار، گزیده، دفتر شعر و...) که در دیگر زبان ها سروده شده است و در قالب کتاب یا دفتر شعر و... به زبان فارسی برگردانده و ترجمه شده باشند.

عنوانترجمه فارسی مراثی شیخ اجل اوحد عالم ربانی و حکیم صمدانی شیخ احمد بن زین‌الدین احسائی

مترجمسیدمحمد سجادی, سیدمحمد روحانی, امیر عسکری

نویسندهشیخ احمد احسائی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهیمالیا؛ برگزیده شعر پانزده تن از شاعران اردوزبان

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمعلیرضا نقوی, جلیل دوستخواه

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شیخ فَرخ و خاتون اَستی (متن کردی و ترجمه فارسی)

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی

نمایش موارد بیشتر