98
نویسنده
1
موضوع
100
منبع
این عنوان به کتاب هایی اطلاق می شود که اشعاری(یک شعر، یک دفتر و یا یک دیوان) را از شاعران انتخاب می کنند و به بررسی، توضیح، تحلیل، تفسیر و ارائه ی معانی مختلف از آن می پردازند. در این کتاب ها اغلب نسخه های دیگر موجود از شعر یا اشعار مورد نظر را نیز بررسی و معرفی می نمایند و پژوهشگران ارحجیت(بین دو یا چند نسخه ی متفاوت) مدنظر خویش را براساس مستنداتی بیان می کنند. کتاب های شرح شعر حاصل تلاش سخت کوشانه وخردمندانه ی پژوهشگرانی است که در اثنای بررسی ابیات به بیان و توضیح آرایه های لفظی و معنوی اشعار نیز می پردازند. این دست از کتب نتیجه ی سال ها مطالعه و تحقیق بر روی اشعار یک شاعر است.

عنوانطلایه دار طریقت (نقد و شرح شعر و اندیشه سنائی با گزیده ای از حدیقه الحقیقه)

به کوششمحمود درگاهی

نویسندهمجدودبن آدم سنایی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرنشر ستارگان

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحکمت آمیز، عبرت آموز (پندهای اخلاقی، عرفانی، تربیتی مولانا جلال الدین رومی)

نویسندهمحمدرضا رنجبر

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپقم

ناشردارالصادقین

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر