منبع   ۱۰ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
علی افخمی
ترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي
علی افخمی غلامرضا دین‌محمدی
PDF

عنوانترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي

نویسندهعلی افخمی, غلامرضا دین‌محمدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1382 و 1383 هجری شمسی

زبانفارسی

كاربردشناسي ديرش واكه در گفتمان ديني فارسي با تأثيرات ناظر بر افعال كلامي و تكريم
محمدرضا فخرروحانی علی افخمی
PDF

عنوانكاربردشناسي ديرش واكه در گفتمان ديني فارسي با تأثيرات ناظر بر افعال كلامي و تكريم

نویسندهمحمدرضا فخرروحانی, علی افخمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1380 و 1381 هجری شمسی

زبانفارسی

چگونگی اشتقاق مفاهیم غیرمکانی از مفهوم مکانی حرف اضافه «در» در حوزه معناشناسی شناختی و براساس نظریه LCCM
علی افخمی سیده زهرا اصغری
PDF

عنوانچگونگی اشتقاق مفاهیم غیرمکانی از مفهوم مکانی حرف اضافه «در» در حوزه معناشناسی شناختی و براساس نظریه LCCM

نویسندهعلی افخمی, سیده زهرا اصغری

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی