منبع   ۱۰ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۱
منصوره اتحادیه (نظام مافی)
954
631
PDF PDF
1013
663
PDF PDF
923
669
PDF PDF
1471
901
PDF PDF
961
566
PDF PDF
1019
500
PDF PDF
1561
1205
PDF PDF

عنوانخاطرات و اسناد محمدعلی غفاری، نایب اول پیشخدمت باشی (تاریخ غفاری)

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهمحمدعلی غفاری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

ناشرتاریخ نشر ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحرفی از هزاران کاندر عبارت آمد (وقایع تبریز و رشت 1335-1326 هجری قمری)

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهحاج محمدتقی جورابچی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

سیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری
منصوره اتحادیه (نظام مافی) سیروس سعدوندیان
PDF

عنوانسیاق معیشت در عصر قاجار؛ سیاق اول: حکمرانی و ملکداری (مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) جلد اول: اسناد سال‌های 1303 ـ 1327 هجری قمری

به کوششمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخبه سیفیه؛ در تاریخ و جغرافیای استرآباد

مصححمنصوره اتحادیه (نظام مافی), سیروس سعدوندیان

نویسندهمحمدعلی قورخانجی (صولت نظام)

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزمانه، زندگی و کارنامه بیهقی

نویسندهمریلین رابینسون والدمن

مترجممنصوره اتحادیه (نظام مافی)

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-6082-01-7

زبانفارسی