منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
تقی بینش
272
226
PDF PDF
527
600
PDF PDF
340
309
PDF PDF
968
360
PDF PDF

عنواندیوان قاضی شمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی؛ متوفای 624 هـ.ق

مصححتقی بینش

نویسندهشمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی