منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
تقی بینش
358
318
PDF PDF
756
757
PDF PDF
393
365
PDF PDF
1140
458
PDF PDF

عنواندیوان قاضی شمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی؛ متوفای 624 هـ.ق

مصححتقی بینش

نویسندهشمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی