منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
فیروز حریرچی
537
420
PDF PDF
675
510
PDF PDF

عنوانامثال و حکم

مصححفیروز حریرچی

نویسندهمحمد بن ابی بکر عبدالقادر رازی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی