16
نویسنده
1
موضوع
18
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران کلاسیک ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  
مجموعه اشعار کلاسیک
1561
1689
PDF PDF
2024
1217
PDF PDF

عنوانخورشید خاور، شیرین و خسرو، لیلی و مجنون و رستم و سهراب به کوردی

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمعلی کمالی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپبی جا

ناشرمحمدی سقز

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ محمدی یا تاریخ دوازده امام ـ تاریخ رشیدی ـ تاریخ الاولاد الحضرة المصطفوی ـ ائمه‌نامه به ضمیمه معرفت‌نامه و هفت بند

مصححرسول جعفریان

نویسندهمولانا حسین کاشی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارمغان ادب؛ نشریه مخصوص انجمن ادبی شهریار (کتاب دوم)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب الاشعار فی مناقب الابرار (جلد اول)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعباس رستاخیز

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی