4
نویسنده
1
موضوع
6
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران کلاسیک ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  
مجموعه اشعار کلاسیک

عنوانمنتخب الاشعار فی مناقب الابرار (جلد اول)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعباس رستاخیز

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی