منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
احمد اقتداری
1016
687
PDF PDF
1391
835
PDF PDF
977
1360
PDF PDF
1156
986
PDF PDF
1345
934
PDF PDF
1384
847
PDF PDF
1643
655
PDF PDF

عنوانسرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان

به کوششاحمد اقتداری

نویسندهمحمدعلی خان سدیدالسلطنه مینابی بندرعباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرشرکت انتشارات جهان معاصر

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفوی

مصححاحمد اقتداری

نویسندههانیس گاوبه

مترجمسعید فرهودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد؛ آیین‌های دریانوردی کهن در اقیانوس هند و خلیج فارس

مترجماحمد اقتداری, امید اقتداری

مصححاحمد اقتداری

نویسندهشیخ شهاب‌الدین احمد بن ماجد السعدی بندرکنگی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شیدای گراشی؛ و منتخبی از باغستان حاج رستم خان گراشی

به کوششاحمد اقتداری

مصححاحمد اقتداری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپقم

ناشرنشر همسایه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

تیراژ2200

نوبت چاپاول

شابک964-6199-20-8

زبانفارسی