منبع   ۲۳ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۱
فرید الدین عطار نیشابوری
170
168
PDF PDF
340
324
PDF PDF
777
574
PDF PDF
572
384
PDF PDF
669
448
PDF PDF
833
435
PDF PDF
615
345
PDF PDF
510
377
PDF PDF
599
372
PDF PDF
420
315
PDF PDF
397
285
PDF PDF
640
595
PDF PDF
532
418
PDF PDF
701
370
PDF PDF
1028
639
PDF PDF
1017
463
PDF PDF
1191
482
PDF PDF
1135
945
PDF PDF

عنواناشترنامه (منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری)

مصححمهدی محقق

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردان خدا: نگارشی دیگر از تذکرة الاولیاء به نثر و زبان ساده برای همه

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , شرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپندنامه و بی‌سرنامه (بلبل‌نامه، سی فصل، پندنامه، نزهت الاحباب، بیان الارشاد)

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیام آشنایی (پندنامۀ عطار نیشابوری) مطابق نسخۀ بارو سیلوستردساسی

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدعلی پورولی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر