53
نویسنده
1
موضوع
56
منبع
1926
1056
PDF PDF
1910
1517
PDF PDF

عنواناقبال نامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف الابیات

مصححبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی موسوم به شمس العقاید

نویسندهسید بهاء‌الدین ملقب به شمس الاشراف شهرت شمس قریشی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپسنندج

ناشروزارت فرهنگ و اداره کل نگارش

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی سعید و میرسیف الدین بیگ (متن کردی و ترجمه فارسی)

نویسندهمولف ناشناس

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضة الانوار به خط شاعر عارف عبرت نائینی

به کوششحسین الهی قمشه‌ای

نویسندهابوالعطا کمال‌الدین محمود خواجوی کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناشترنامه (منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری)

مصححمهدی محقق

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخسرو و شیرین

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

مصححله والکساندروویچ خه تا قوروف

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپآذربایجان/باکو

ناشرنشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان

تاریخ چاپ1960 میلادی

زبانفارسی

عنوانمنظومه‌های فارسی قرن 9 تا 12: معرفی حدود 900 مثنوی حماسی، عرفانی و عشقی در ادب فارسی

نویسندهمحمدعلی خزانه‌دارلو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر