15
نویسنده
1
موضوع
17
منبع

عنوانمنظومه کردی شور محمود و مرزینگان (متن کردی و ترجمه فارسی)

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانسفرنامه منظوم حج

مصححرسول جعفریان

نویسنده- بانوی اصفهانی (زوجه میرزا خلیل رقم‌نویس)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانخسرو و شیرین

مصححیوگنی برتلس

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپآذربایجان/باکو

ناشرنشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان

تاریخ چاپ1960 میلادی

زبانفارسی

عنوانمنظومه مهر و مشتری (عشق نامه)

مصححسیدرضا مصطفوی سبزواری

نویسندهشمس الدین محمد عصار تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی