41
نویسنده
1
موضوع
44
منبع

عنواناشترنامه (منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری)

مصححمهدی محقق

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخسرو و شیرین

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

مصححله والکساندروویچ خه تا قوروف

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپآذربایجان/باکو

ناشرنشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان

تاریخ چاپ1960 میلادی

زبانفارسی

عنوانمنظومه‌های فارسی قرن 9 تا 12: معرفی حدود 900 مثنوی حماسی، عرفانی و عشقی در ادب فارسی

نویسندهمحمدعلی خزانه‌دارلو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخمسه امیرخسرو دهلوی؛ شامل: مطلع الانوار، مجنون و لیلی، شیرین و خسرو، آئینه اسکندری، هشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

مصححامیراحمد اشرفی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرنشر شقایق

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکنز الاکتساب؛ رساله‌ای منظوم در فن مُهرکَنی و هنرهای وابسته

مصححعارف نوشاهی, اقصی ازور

نویسندهرحمتی بن عطاءالله

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجنون و لیلی؛ از روی قدیمی‌ترین نسخه خطی ایران به همراه متن علمی و انتقادی نسخه چاپ سنگی مسکو

نویسندهامیرخسرو دهلوی

مصححمحسن باغبانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپقم

ناشرنشر ظفر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر