35
نویسنده
1
موضوع
37
منبع

عنوانمنظومه‌های فارسی قرن 9 تا 12: معرفی حدود 900 مثنوی حماسی، عرفانی و عشقی در ادب فارسی

نویسندهمحمدعلی خزانه‌دارلو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخمسه امیرخسرو دهلوی؛ شامل: مطلع الانوار، مجنون و لیلی، شیرین و خسرو، آئینه اسکندری، هشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

مصححامیراحمد اشرفی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرنشر شقایق

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکنز الاکتساب؛ رساله‌ای منظوم در فن مُهرکَنی و هنرهای وابسته

مصححعارف نوشاهی, اقصی ازور

نویسندهرحمتی بن عطاءالله

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجنون و لیلی؛ از روی قدیمی‌ترین نسخه خطی ایران به همراه متن علمی و انتقادی نسخه چاپ سنگی مسکو

نویسندهامیرخسرو دهلوی

مصححمحسن باغبانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپقم

ناشرنشر ظفر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمونس العشاق شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق به انضمام شرح مونس العشاق

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهعماد الدین عربشاه یزدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیام آشنایی (پندنامۀ عطار نیشابوری) مطابق نسخۀ بارو سیلوستردساسی

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدعلی پورولی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرزونامه با کشف الابیات و داستان کلک کوهزاد

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهخواجه عمید عطاء بن یعقوب معروف به عطائی رازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر