منبع   ۱۵ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۰
مهدی محقق
397
313
PDF PDF
325
273
PDF PDF
341
304
PDF PDF
578
960
PDF PDF
518
525
PDF PDF
719
810
PDF PDF
604
360
PDF PDF
988
657
PDF PDF

عنوانگزارش نخستین مجلس علمی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

به کوششمهدی محقق

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآرام‌نامه؛ مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام

به کوششمهدی محقق

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهمائی‌نامه؛ مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد جلال الدین همائی

اشرافمهدی محقق

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادنامه ادیب نیشابوری زندگانی استاد و مجموعه مقالات در مباحث علمی و ادبی

به کوششمهدی محقق

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی
مهدی محقق نور الله کسائی سارا روش محسن مهدی
PDF

عنوانتاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی

نویسندهمهدی محقق, نور الله کسائی, سارا روش, محسن مهدی

به کوششمحمد علی شعاعی, محسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964-472-226-4

زبانفارسی

عنوانمجموعه رسائل عرفانی علامه حکیم میرزا قاسم علی اخگر حیدرآبادی؛ مثنوی نزهة الابرار، شرح بیتی از امیرخسرو دهلوی و شرح حدیث حقیقت

اشرافمهدی محقق

به کوششملیحه کرباسیان, محمد کریمی زنجانی اصل

نویسندهمیرزا قاسم علی اخگر حیدرآبادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964-528-097-4

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار و رسائل شمس الدین محمد اسیری لاهیجی؛ شارح گلشن راز

اشرافمهدی محقق, چارلز آدامز

به کوششبرات زنجانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی