منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
علی نقی بهروزی
144
151
PDF PDF
170
171
PDF PDF
529
795
PDF PDF
تاریخ پارس در عهد باستانی؛ ولات فارس در زمان خلفا (سده قاآنی)
علی نقی بهروزی علی سامی صدرالدین محلاتی
PDF

عنوانتاریخ پارس در عهد باستانی؛ ولات فارس در زمان خلفا (سده قاآنی)

نویسندهعلی نقی بهروزی, علی سامی, صدرالدین محلاتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپشیراز

ناشرکتابفروشی محمدی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی