منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
رحیم رضازاده ملک
319
206
PDF PDF

عنوانگویش‌ آذری (متن و ترجمه و واژه‌نامه رساله روحی انارجانی)

نویسندهرحیم رضازاده ملک

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , دستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرنشریه انجمن فرهنگ ایران باستان

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی