278
نویسنده
1
موضوع
223
منبع
در زبان‌شناسی به گونه‌ای از طرز تلفظ‌های ویژه یک گروه زبانی لهجه می‌گویند. تقریباً در تمامی زبان‌های جهان، گروه‌هایی با لهجه‌های گوناگون وجود دارند. مجموعه تلفظ‌های ویژه یک گروه معمولاً قانونمند و مطابق ضوابط ثابتی صورت می‌گیرد. لهجه‌ها معمولاً با مناطق جغرافیایی ویژه ارتباط دارند. اگر مجموعه تلفظ‌های دو دسته از گویشوران یک زبان به گونه‌ای باشد که همدیگر را نسبتاً آسان بفهمند صحبت از لهجه می‌کنیم و اگر تفاوت‌های تلفظی یا دستوری به‌گونه‌ای باشد که درک متقابل با ایرادات و دشواری‌هایی روبرو باشد از گویش صحبت می‌کنیم یعنی در این حالت با دو گویش متفاوت از یک زبان روبرو هستیم. در گویش های مختلف با دستور زبان های متفاوتی برخورد می کنیم که فهم جملات را برای شخصی با گویش دیگر دچار مشکل می کند، مثلاً لهجه شیرازی و گویش لُری.  در این بخش به معرفی و ارائه ی کتاب هایی می پردازیم که به تحقیق و بررسی در مورد موضوع لهجه و گویش در بافت دستور زبان پرداختنه باشند.

عنوانزبان مردم تبریز در سده دهم و یازدهم هجری (بخش دوم رساله مولانا روحی انارجانی)ماهیار

نویسندهماهیار نوابی

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتبریز

ناشرنشریه دانشکده دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیرامون ادب و زبان کردی باستان در سنجش با دیگر زبانهای آریایی، هند و اروپایی

نویسندهفاروق صفی زاده

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

ناشرانتشارات محمدی سقز

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات مردم شناسی، شناسایی گویشهای ایران، کتاب سوم

نویسندهمسعود پورریاحی

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر