254
نویسنده
1
موضوع
202
منبع
در زبان‌شناسی به گونه‌ای از طرز تلفظ‌های ویژه یک گروه زبانی لهجه می‌گویند. تقریباً در تمامی زبان‌های جهان، گروه‌هایی با لهجه‌های گوناگون وجود دارند. مجموعه تلفظ‌های ویژه یک گروه معمولاً قانونمند و مطابق ضوابط ثابتی صورت می‌گیرد. لهجه‌ها معمولاً با مناطق جغرافیایی ویژه ارتباط دارند. اگر مجموعه تلفظ‌های دو دسته از گویشوران یک زبان به گونه‌ای باشد که همدیگر را نسبتاً آسان بفهمند صحبت از لهجه می‌کنیم و اگر تفاوت‌های تلفظی یا دستوری به‌گونه‌ای باشد که درک متقابل با ایرادات و دشواری‌هایی روبرو باشد از گویش صحبت می‌کنیم یعنی در این حالت با دو گویش متفاوت از یک زبان روبرو هستیم. در گویش های مختلف با دستور زبان های متفاوتی برخورد می کنیم که فهم جملات را برای شخصی با گویش دیگر دچار مشکل می کند، مثلاً لهجه شیرازی و گویش لُری.  در این بخش به معرفی و ارائه ی کتاب هایی می پردازیم که به تحقیق و بررسی در مورد موضوع لهجه و گویش در بافت دستور زبان پرداختنه باشند.

عنوانپژوهشی در زبان تبری مازندرانی همراه با علائم زبان شناسی و اشعاری از رضا خراتی

نویسندهنصرالله هومند

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپآمل

ناشرکتابسرای طالب آملی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ زرقان؛ واژه‌نامه لهجه فارسی مردم زرقان فارس

نویسندهمحمدجعفر ملک‌زاده

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر