106
نویسنده
1
موضوع
89
منبع
ادیان: پیوند دین و آدمی، پیوندی دیرین و پایدار، اما دستخوش تغییرات است. پس از ملت و مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان، دین به شمار می‌رود. دین، همچنان به عنوان مؤلفه‌ای بنیادین به حیات خود در جوامع گوناگون بشری ادامه خواهد داد، اما در عین حال، با تاثیر پذیرفتن انسان از زمانه و محیطی که به سرعت دگرگون می‌شود، جایگاه، نقش و عملکرد دین نیز دگرگون خواهد شد. از بزرگترین دین های جهان می‌توان از دین های ابراهیمی نام برد که همه از یک ریشه و منطقه در خاور میانه سرچشمه می‌گیرند و عبارتند از: اسلام، مسیحیت و یهودیت. از دین های بزرگ دیگر در جهان می‌توان از بوداگرایی، هندوگرایی و آیین کنفوسیوس نام برد. دین های کهن فراوان دیگری نیز وجود دارند همچون: زرتشتی‌گری، مانی‌گری، مهرپرستی و ... . دین، که به آن آیین، و کیش نیز گفته می شود؛ در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می کنند تعبیر نمود. همچنین دین در اصطلاح یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می شود مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن ارائه دهد. آیین: آیین‌ها کارهای نمادین، متعارف و مرسومی هستند که در جامعه‎های انسانی برای بهره گرفتن از نیروهای فراطبیعی انجام می‌شوند. رهبری و اجرای آیین‌ها می‌تواند به دست افراد خاص آن جامعه مانند: کاهنان، غیب‌گویان، جادوگران و ساحران و شمن‌ها انجام شود و یا افراد عادی نیز آن را انجام دهند. همچنین ممکن است آئین‌ها به طور آشکار و یا در خفا انجام شوند. ریشه ی این واژه به زبان پارسی میانه باز می گردد. ما در این بخش مجموعه ای از کتب مرتبط به دو محور: ادیان و آیین را معرفی و ارائه می نماییم.  

عنوانداستان زندگی راشی ربی شلومو اسحاقی، مفسر معروف تورات و تلمود

نویسندهالحانان ایندلمان

مترجمسارا نتن الی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشرانتشارات انجمن فرهنگی او تصر هتورا ،گنج دانش، ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

نویسندهجوئل ل.کرمر

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ تمدن اسلام و عرب؛ نقد و تحلیل از دو کتاب تاریخی: تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان و تاریخ تمدن عرب نوشته گوستاو لوبون فرانسوی

نویسندههادی خاتمی بروجردی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه صدر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر