120
نویسنده
1
موضوع
102
منبع
ادیان: پیوند دین و آدمی، پیوندی دیرین و پایدار، اما دستخوش تغییرات است. پس از ملت و مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان، دین به شمار می‌رود. دین، همچنان به عنوان مؤلفه‌ای بنیادین به حیات خود در جوامع گوناگون بشری ادامه خواهد داد، اما در عین حال، با تاثیر پذیرفتن انسان از زمانه و محیطی که به سرعت دگرگون می‌شود، جایگاه، نقش و عملکرد دین نیز دگرگون خواهد شد. از بزرگترین دین های جهان می‌توان از دین های ابراهیمی نام برد که همه از یک ریشه و منطقه در خاور میانه سرچشمه می‌گیرند و عبارتند از: اسلام، مسیحیت و یهودیت. از دین های بزرگ دیگر در جهان می‌توان از بوداگرایی، هندوگرایی و آیین کنفوسیوس نام برد. دین های کهن فراوان دیگری نیز وجود دارند همچون: زرتشتی‌گری، مانی‌گری، مهرپرستی و ... . دین، که به آن آیین، و کیش نیز گفته می شود؛ در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می کنند تعبیر نمود. همچنین دین در اصطلاح یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می شود مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن ارائه دهد. آیین: آیین‌ها کارهای نمادین، متعارف و مرسومی هستند که در جامعه‎های انسانی برای بهره گرفتن از نیروهای فراطبیعی انجام می‌شوند. رهبری و اجرای آیین‌ها می‌تواند به دست افراد خاص آن جامعه مانند: کاهنان، غیب‌گویان، جادوگران و ساحران و شمن‌ها انجام شود و یا افراد عادی نیز آن را انجام دهند. همچنین ممکن است آئین‌ها به طور آشکار و یا در خفا انجام شوند. ریشه ی این واژه به زبان پارسی میانه باز می گردد. ما در این بخش مجموعه ای از کتب مرتبط به دو محور: ادیان و آیین را معرفی و ارائه می نماییم.  
1257
1051
PDF PDF
2500
2008
PDF PDF
1728
1507
PDF PDF
2252
1560
PDF PDF
1914
1128
PDF PDF
1624
1325
PDF PDF
4304
2209
PDF PDF
1252
1247
PDF PDF

عنواندین قدیم ایرانی، تاریخ دینی و فرهنگی ایران از دورترین ایام تا زوال ساسانیان، کتاب اول، دیانت و فرهنگ پیش از زرتشت

نویسندههاشم رضی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیزیدیان یا شیطان پرستان: تحقیقی کامل درباره تاریخچهۀ اصول عقاید و آداب و رسوم؛ همراه با ترجمه متن کامل دو کتاب مقدس یزیدیان: «جلوه» و «مصحف رش»

نویسندهمحمد التونجی

مترجماحسان مقدس

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

مکان چاپتهران

ناشرعطائی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانداستان زندگی راشی ربی شلومو اسحاقی، مفسر معروف تورات و تلمود

نویسندهالحانان ایندلمان

مترجمسارا نتن الی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشرانتشارات انجمن فرهنگی او تصر هتورا ،گنج دانش، ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر