منبع   ۴ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
جواد حدیدی
787
717
PDF PDF
424
363
PDF PDF

عنوانشاعران فرانسوی در مکتب عارفان ایرانی

نویسندهجواد حدیدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی