منبع   ۵ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
185
215
PDF PDF
807
485
PDF PDF

عنوانالفلاکه و المفلوکون؛ تألیف شهاب‌الدین احمد بن علی الدلجی، بغداد، مکتبه الاندلس، 1385 ق

نویسندهعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی