منبع   ۱۱ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی
201
204
PDF PDF
178
197
PDF PDF
252
244
PDF PDF
463
219
PDF PDF
378
273
PDF PDF
675
518
PDF PDF
532
516
PDF PDF
695
431
PDF PDF
575
504
PDF PDF
931
705
PDF PDF
1011
1102
PDF PDF

عنوانگزیده حدیقة الحقیقة سنائی غزنوی

به کوششمنوچهر دانش‌پژوه

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

به کوششعسگر حقوقی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه چهار کتاب نایاب از منشآت ابوالمجدود سنائی غزنوی؛ عشق‌نامه، عقل‌نامه، بهرام و بهروز، کارنامه بلخ

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

مصححغلام جیلانی (جلالی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپافغانستان

ناشرمطبع سنائی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ( فخری نامه )

مصححمریم حسینی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی