منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
932
616
PDF PDF

عنوانعبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششحمید باقرزاده, بهروز صاحب اختیاری

موضوعنثر/طنز نویسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اشکان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-90048-1-5

زبانفارسی