منبع   ۸ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
400
244
PDF PDF
221
275
PDF PDF
474
287
PDF PDF
281
283
PDF PDF
296
576
PDF PDF
435
107
PDF PDF
219
434
PDF PDF
200
104
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات درباره رشیدالدین فضل الله و ربع رشیدی جلد دوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششرضا رحمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات درباره رشیدالدین فضل الله و ربع رشیدی جلد اول

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششرضا رحمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفرهنگ روس - شماره 21 - ویژه نامه قرن طلایی ادبیات

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشررایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمولانا خسته از دیدگاه پژوهشگران؛ مجموعه مقالات سی‌امین سالگرد وفات مرحوم خال محمد خسته

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحمد آصف گلزاد

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرریاست نشریات آکادمی علوم افغانستان

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانهدیه بهارستان به زنده‌یاد استاد میرجلال‌الدین محدث ارموی احیاگر میراث مکتوب شیعی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعبدالحسین طالعی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانالامام جلال الدین السیوطی فقیهاً و لغویاً و محدثاً و مجتهداً

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه

تاریخ چاپ1422 هجری قمری

زبانعربی