منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
236
228
PDF PDF

عنوانمنتخب الاشعار فی مناقب الابرار (جلد دوم)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعباس رستاخیز

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی