منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
380
269
PDF PDF
713
856
PDF PDF

عنوانبررسی‌هایی درباره مولوی؛ مجموعه‌ای از چند مقاله درباره جلال‌الدین محمد مولوی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششوحید آخرت‌دوست

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی