منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
538
418
PDF PDF
764
442
PDF PDF
984
544
PDF PDF
681
487
PDF PDF
969
1010
PDF PDF

عنوانسخن اهل دل؛ مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی