منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
495
398
PDF PDF
728
428
PDF PDF
947
516
PDF PDF
644
463
PDF PDF
948
995
PDF PDF

عنوانسخن اهل دل؛ مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی