منبع   ۵ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
311
311
PDF PDF
552
323
PDF PDF
761
417
PDF PDF
513
377
PDF PDF
865
949
PDF PDF

عنوانسخن اهل دل؛ مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی